Petr POLÁCH

Bakalářská práce

Kooperace jako součást community policing na úrovni obvodních oddělení policie v Ostravě

Cooperation as part of community policing at the district police department in Ostrava
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá kooperací, jako jedním z principů community policing, na úrovni obvodních oddělení Městského ředitelství policie Ostrava. Cílem práce je zjistit, zda je úroveň spolupráce policistů vykonávajících obchůzkovou službu v přiděleném úseku s jinými subjekty dostatečná. Dalším cílem je zjistit úroveň vzdělávání okrskářů v oblasti community policing a to, zda okrskáři mají na …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with a cooperation as one of the community policing principles at the level of the district department of City directory Ostrava. The goal of this work is to determine a cooperation level of the constables on the beat with another subjects. Another goal is a determination of the routemans educational level in the sphere of community policing and whether they have ample time …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2011
Identifikátor: 19144

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 4. 2011
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Bouřa

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POLÁCH, Petr. Kooperace jako součást community policing na úrovni obvodních oddělení policie v Ostravě. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 08. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace