Theses 

Rezistence sóji luštinaté k původci bakteriální spály Pseudomonas syringae pv. glycinea – Bc. Tereza Coufalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Rostlinolékařství / Rostlinolékařství

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Tereza Coufalová

Diplomová práce

Rezistence sóji luštinaté k původci bakteriální spály Pseudomonas syringae pv. glycinea

Resistance of soybean to bacterial blight Pseudomonas syringae pv. glycinea

Anotace: V diplomové práci jsou stručně popsány základní biologické charakteristiky sóji luština-té. Hlavním tématem je zjištění rezistence u dvanácti odrůd sóji k původci bakteriální spály. V laboratorních podmínkách byla testována virulence čtyř izolátů Pseudomonas syringae pv. glycinea s cílem vybrat izoláty s nejvyšší hladinou virulence pro následné testování vybraných odrůd sóji luštinaté na rezistenci k tomuto patogenu. Nejvyšší hladina virulence byla zjištěna u izolátů Šumperk 112 a Žabčice. Tyto izolá-ty byly použity k testování odrůd sóji na rezistenci. Nejnižší hladina rezistence byla zjiš-těna u odrůdy Moravians, nízká hladina rezistence byla sledována u odrůd Laurentiana a Brunensis. Vysokou hladinu rezistence měla odrůda Gallec a čínská odrůda NM3.

Abstract: This thesis describes fundamental biological characteristics of soybean. Main topic of the thesis is finding resistence of twelve soybean varieties to bacterial blight. Virulence of four Pseudomonas syringae pv. glycinea isolates was tested in laboratory conditions to find isolates with the highest virulence, which were then used for testing of selected soybean varieties resistance to this patogen. The highest virulence was found in Šumperk 112 isolate and Žabčice isolate. These isolates were used for testing of soybean varieties resistance. The lowest resistance was found in Moravians variety, low resistance was found in Laurentiana variety and Bru-nensis variety. High resistance was found in Gallec variety and Chinese NM3 variety.

Klíčová slova: virulence, Pseudomonas syringae pv. glycinea, sója, rezistence

Keywords: soybean, Pseudomonas syringae pv. glycinea, resistance, virulence

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jana Víchová, Ph.D.
  • Oponent: Jan Juroch, externi

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/48576 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 17:03, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz