Michaela Pilstl

Master's thesis

Lifestyle market segmentation - efficiency and ethical issues

Tržní segmentace podle životního stylu - Efektivnost a etické aspekty
Abstract:
Tržní segmentace podle životního stylu může významně napomáhat úspěchu marketingové strategie společnosti. Otázkou je, zda je tržní segmentace podle životního stylu efektivní a etická. Tato práce analyzuje některé koncepty (metody) tržní segmentace -- kulturní charakteristiky spotřebitele, VALS, PRIZM NE, Mosaic, ConneXions NE a GfK Roper Consumer Styles a poskytuje široký a vyčerpávající přehled těchto …more
Abstract:
Lifestyle market segmentation can be very supportive for a successful marketing strategy of a company. However it is not clear whether lifestyle market segmentation is efficient and ethical or not. Several market segmentation concepts such as Cross-Cultural Consumer Characterization, VALS, PRIZM NE, Mosaic, ConneXions NE and GfK Roper Consumer Styles are analyzed in order to give an extensive overview …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 11. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2011
  • Supervisor: Gina Cook
  • Reader: Markéta Lhotáková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/26678