Andrea TAIČMANOVÁ

Bachelor's thesis

Geografické a environmentální dopady používání rostlinných olejů

Geographical and environmental impacts of using vegetable oils
Abstract:
Cílem této práce je komplexně zhodnotit dopady jednotlivých rostlinných olejů z hlediska prostorových aspektů jejich produkce a dopadů na životní prostředí. Hodnocena bude zejména spotřeba pesticidů, způsob hospodaření, nároky na plochu, sociální dopady a dopady na biodiverzitu. Provedené hodnocení bylo zaměřeno na tyto oleje: palmový, kokosový, řepkový, slunečnicový, lněný, sezamový, dýňový a konopný …more
Abstract:
The main goal of this thesis is comprehensively assess impacts of different vegetable oils in terms of spatial aspects of their production and environmental impacts. Qualified will be mainly pesticide consumption, farming system, demands on area, social impacts and impacts on biodiversity. Selected oils are palm, coconut, rapeseed, sunflower, linseed, sesame, pumpkin and hemp. The thesis also includes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 11. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

TAIČMANOVÁ, Andrea. Geografické a environmentální dopady používání rostlinných olejů. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta