Bc. Otakar Vomasta

Diplomová práce

Reportování o společenské odpovědnosti u podniků v ČR

Corporate Social Reporting within Companies in the Czech Republic
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je reportování o společenské odpovědnosti a trvale udržitelném rozvoji u podniků v České republice. V první části práce je vymezen koncept společenské odpovědnosti firem, jsou zde uvedeny jeho hlavní principy, oblasti, přínosy a také způsoby, jak jej implementovat do firemní strategie. Největší pozornost je věnována teoretické rovině CSR reportování, tento pojem je nejprve …více
Abstract:
The subject of this diploma thesis is corporate social responsibility reporting and sustainable reporting by Czech companies. The First part of the thesis defines the social responsibility concept and introduces its main principles, areas, benefits and also methods used to implement CSR into corporate strategy. Great importance is devoted to the theoretical level of the CSR reporting, this term is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavel Rosenlacher

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní