Monika Fojtová

Bakalářská práce

Dopady aplikace státní energetické koncepce v regionu Most

Impacts of the State Energy Policies in the Region of Most
Anotace:
Tato práce se zabývá změnami a možnými ekonomickými dopady na region Most při naplnění Státní energetické koncepce tak, jak je schválena. První část práce je zaměřena na obecné informace o Státní energetické koncepci, jsou zde popsány její cíle, priority i energetické scénáře. Následující část je věnována předpokládanému vývoji těžby hnědého uhlí v okrese Most i v celé ČR. Ve třetí části jsou zanalyzovány …více
Abstract:
When the approved Government Energetic Program in the region Most will be accepted, there can be various changes and economic problems. This is the main topic of this thesis. The first part of thesis describes the Energetic Program, various targets, priorities and scenarios. Mining of brown coal in the region Most is the topic of the second part of this thesis. Unemployment, possible direct or hidden …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Miroslav Seidl
  • Oponent: Lucie Psotová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava