Bc. Ondřej Nováček

Diplomová práce

Posuzování spolehlivosti elektronického prvku

Evaluation of reliability of an electronic element
Anotace:
V této diplomové práci se věnujeme odhadům úrovní ukazatelů spolehlivosti a bezporuchovosti superkapacitorů. Pracujeme s originálním statistickým souborem dat získaných měřením vybíjecích a nabíjecích cyklů superkapacitorů v klimatické komoře. Zabýváme se závislostí průběhu vybíjení na teplotě a vybíjecím proudu, kde se snažíme především o určení rozdělení pravděpodobnosti náhodné veličiny, kterou …více
Abstract:
In this thesis we focus on dependability level estimates and reliability level estimates of supercapacitors. We work with original dataset obtained by measuring voltage and current developoment of charge-dischrage processes in climatic chamber. We study dependence of discharge process on temperature and discharge current. We are most interested in distribution of first hitting times of some firmly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 2. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta