Klára Netolická

Master's thesis

Special purpose entities

Special purpose entities
Abstract:
Tématem diplomové práce jsou Special purpose entities, jež jsou zakládány za jasně specifikovanými účely. Práce zprvu pojednává o základních charakteristikách SPEs, z nichž je stěžejní ochrana před bankrotem, o způsobech užití SPEs a rovněž o aspektech, jež motivují původce k založení těchto entit a jež motivují investory ke koupi cenných papírů, které tyto entity emitují. Dále práce nabízí přehled …more
Abstract:
The topic of this diploma thesis are Special purpose entities, which are created for a specific purpose. The thesis introduces the basic characteristics of SPEs, of which bankruptcy remoteness is the most important, different ways of using SPEs and also the aspects, which motivate the originators to set up an SPE and which motivate the investors to buy the securities issued by the SPEs. Further, the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2014
  • Supervisor: Petr Musílek
  • Reader: Tomáš Derner

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/40407

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.