Mgr. Hana Gadasová

Bakalářská práce

Výukové metody a materiální prostředky ve výuce oboru kadeřník

Teaching methods and material resources in education hairdresser
Anotace:
V první kapitole jsem se zabývala charakteristikou v oboru kadeřník a požadavky k tomuto oboru. Důležitými předměty jakou jsou materiály a technologie v teorii a v praktické výuce je odborný výcvik. V druhé kapitole mám základní rozdělení výukových metod a stručně popsány některé z nich. Nejčastěji používané v odborném výcviku je instruktáž a nejzábavnější pro žáky je návštěva vybraného podniku formou …více
Abstract:
The first chapter dealt with the characteristics in the field hairdresser and requirements for this field. Important subjects such as materials and technology in teaching theory and practical training is. In the second chapter, I have and basic distribution methods and briefly describe some of them. The most commonly used in vocational training, instruction and fun for students is a visit by the company …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta