Kamila KALODOVÁ

Bakalářská práce

Realismus H. Kissingera - teorie a vliv na praxi americké zahraniční politiky

Realism of H. Kissinger - theory and influence on practice of U. S. foreign policy
Anotace:
Hlavní myšlenkou této práce bylo zjištění, zda se Henry Kissinger držel svých realistických idejí z akademických let na Harvardu v období, kdy byl jedním z hlavních představitelů americké zahraniční politiky. Hlavním cílem této práce bylo popsat vývoj  realistického myšlení Kissingera. Teoretická část se skládá ze dvou kapitol. První z nich pojednává o obecném pojetí realismu a jsou zde popisovány …více
Abstract:
The main objective of this bachelor thesis was to find out if Henry Kissinger followed his realistic ideas from his academic years in high politics in Seventies. The aim of this bachelor thesis was to describe the evolution of his realistic thinking. There are two chapters in the theoretical part. First of them is about theoretical basis of realistic in the field of international relations. In the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Pavel Hlaváček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KALODOVÁ, Kamila. Realismus H. Kissingera - teorie a vliv na praxi americké zahraniční politiky. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy - britská a americká studia

Práce na příbuzné téma