Bc. Michal Golis

Diplomová práce

Black Power Prison Narratives: The Infuence of Prison on the Black Power Movement and Ideologies

Black Power Prison Narratives: The Infuence of Prison on the Black Power Movement and Ideologies
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zaobírá vlivem vězení na hnutí a ideologie Black Power, odrážející se v pracích uvězněných černošských aktivistů. První část práce vyobrazuje vězení jako součást širšího systému útlaku a jako nástroj politické a společenské kontroly. Na druhé straně je vězení zobrazeno jako potenciální místo osobního znovuzrození vězně. Práce nabízí krátký komentář o hnutí Black Power …více
Abstract:
The object of the thesis is to discuss the influence of prison on the Black Power movement and ideologies as reflected in the prison writings of imprisoned black activists. The first part of the thesis is concerned with prison as a part of a larger system of oppression and an instrument of social and political control. Prison is, however, also shown to have the potential of becoming a site of personal …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: M.A. Jeffrey Alan Smith, Ph.D.
  • Oponent: B.A. Jeffrey Alan Vanderziel

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.