Michal Pluhař

Bakalářská práce

Neodkladná resuscitace v terénu

Outdoor immediate resuscitation
Anotace:
Práce pojednává o problematice neodkladné resuscitace v terénu. Teoretická část je zaměřena na rozpracování pojmů a postupů týkajících se neodkladné resuscitace. Mimo jiné také popisuje historii neodkladné resuscitace a její vývoj. Jeden z úvodních oddílů informuje o primárních a sekundárních příčinách a projevech náhlé zástavy krevního oběhu společně s popisem jejich reverzibilních příčin. Následně …více
Abstract:
The paper deals with the issue of CPR in the field. The theoretical part focuses on detailed description of concepts and procedures of CPR. Among other things it also describes the history of CPR and its development. One of the introductory sections specifies the primary and the secondary causes and symptoms of sudden cardiac arrest, along with a description of reversionary causes. Following part provides …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Alena Dvořáčková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pluhař, Michal. Neodkladná resuscitace v terénu. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií