Ing. Michal Frýda

Bakalářská práce

Virtualizace a konsolidace serverů

Server Virtualization and Consolidation
Anotace:
Předmětem mé bakalářské práce na téma „Virtualizace a konsolidace serverů“ je seznámení se s na trhu IT stálé častěji slýchaného termínu virtualizace, především pak virtualizace serverů a jejich konsolidace serverů do tohoto prostředí. V první části této práce obecně popisuji virtualizaci a představuji její základní druhy, informace o tom, co vše lze v současnosti virtualizovat, od desktopů přes sítě …více
Abstract:
The subject of my thesis on the topic "Virtualization and server consolidation is to get familiar with the IT market is increasingly known term virtualization, particularly server virtualization and consolidation. The first part of this work generally describes virtualization and presents its main types, information about what is possible today to virtualize from the desktop via the network to the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Beneš, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Tomáš Melichárek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Informační technologie