Bc. Lukáš Jáně

Diplomová práce

Integrační vrstva portálu pro zpřístupňování digitálního obsahu paměťových institucí ČR

Integration Layer of a Portal for Publishing Digital Content of Czech Memory Institutions
Anotace:
Cílem této práce je zmapování technologií používaných v oblasti uchovávání a zveřejňování dat muzejní a knihovní povahy, následný návrh vlastního repozitáře pro tato data a implementace modulů zajišťujících možnost propojení repozitáře s jinými systémy pomocí standardních protokolů OAI-PMH, Z39.50 a SRU.
Abstract:
This thesis aims to map the contemporary technology used for archiving and publishing library and museum data. This knowledge is then used to desigh own data repository and to implement modules that provide integration of the repository with other systems via the OAI, Z39.50 and SRU protocols.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Peter Halmo

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.