Bc. Karolína Karásek, DiS.

Diplomová práce

Představy dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů o zaměstnání a poradců ÚP o potřebě podpory

Visions of long-term unemployed job seekers and consultants of job centre about support need
Anotace:
Cílem je poukázat na podobnosti a odlišnosti v představách uchazečů a poradců o potřebě podpory uchazeče. Rozdílný pohled na potřebu podpory totiž přináší řadu problémů a neefektivní poskytování pomoci. Na základě teoretického a empirického šetření autorka odpovídá na výzkumnou otázku a popisuje pociťovanou potřebu podpory uchazečů a představu poradců o této potřebě podpory uchazečů.
Abstract:
The aim is to point out similarities and differences of visions of job seekers and consultants about support need. Different approaches to the support need carry series of problems and ineffective support delivery. On the basis of theoretical and empirical investigation author answers the experimental question and describes the support need sensed by job seekers and vision of consultants about this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
  • Oponent: PhDr. Pavel Horák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií