Radek ŠILHÁK

Bakalářská práce

Emise těkavých organických latek, legislativa, stav

Volatile organic compounds emission, legislation, situation
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou zdrojů emitujících těkavé organické látky (VOC) do ovzduší a jejich rozdělením do jednotlivých kategorií s příslušnými emisními limity. Cílem práce je seznámení s vyhláškou č. 355/02 Sb. ve znění vyhlášky č. 509/05 Sb. zhodnocení těchto vyhlášek se zaměřením se na problematiku pasáže o odmašťování a čištění a snímání povlaků a pokusem je rozebrat a upozornit na jejich …více
Abstract:
This study is focused on problems of resources that emits volatile organic compounds (VOC) to atmosphere and theirs classification to categories with emission limits. Goal of this study is introduction into edict no. 355/02 of formulary as amenden by edict no. 509/05 of formulary, review of this edicts with focus on problematic of passage about degreasing a clearing and dismountation of coatings and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2009
Zveřejnit od: 27. 5. 2009
Identifikátor: 11157

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2009
  • Vedoucí: prof. Ing. Milan Vondruška, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠILHÁK, Radek. Emise těkavých organických latek, legislativa, stav. Zlín, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 27. 05. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 5. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.