Theses 

Synopsy PHP Framework – Bc. Michal Sukupčák

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Applied Informatics / Service Science, Management and Engineering

Bc. Michal Sukupčák

Master's thesis

Synopsy PHP Framework

Synopsy PHP Framework

Abstract: Thesis deals with the problem of analysis, design and implementation of a framework for development of websites and interent applications in PHP programming language. In the beginning, thesis lists framework requirements and technologies used for framework's development. Later it details the requirements and defines basic framework's components. The next chapter contains analysis and design of framework's components and architecture. Implementation part describes case study of URL routing implementation. The final chapter evaluates finished framework and outlines its near future and development plans.

Abstract: Práce se zabývá návrhem a implementací frameworku pro vývoj internetových stránek a aplikací v jazyce PHP. Nejdříve nás obeznamuje s požadavky na framework a s technologiemi využitými při vývoji frameworku. Dále podrobněji rozepisuje komponenty frameworku. Následně se zabývá návrhem jednotlivých komponent a celkové architektury frameworku. Implementační část popisuje případovou studii implementace směrování URL adres ve frameworku. Na závěr hodnotí vytvořený framework a naznačuje jeho další směřování a vývoj.

Keywords: framework, PHP, XML, MVC architektúra, URL smerovanie, databázová vrstva, ORM mapovanie, aplikačné rozhranie, MVC architecture, URL routing, database layer ORM mapping, application programming interface

Language used: Slovak

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2014
  • Supervisor: RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Filip Nguyen

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Go to top | Current date and time: 19/3/2019 07:27, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz