Theses 

Analýza faktorů ovlivňujících relativní tržní ocenění akcií – Tobiáš Hanzl

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Tobiáš Hanzl

Master's thesis

Analýza faktorů ovlivňujících relativní tržní ocenění akcií

Analysis of factors influencing relative market stock valuation

Anotácia: Cílem této diplomové práce je analyzování ukazatele P/S pomocí Gordonova dividendového modelu, dále prokázání hypotézy vlivu velikosti marže, dividendového výplatního poměru, odhadu budoucího růstu dividend a požadované výnosové míry na hodnotu ukazatele P/S a v neposlední řadě nalezení dalších faktorů ovlivňujících relativní tržní ocenění akcií. Za účelem získání důkladného povědomí o vlivu vybraných faktorů byla použita vícerozměrná lineární regresní analýza a faktorová analýza zkoumající 781 akcií na amerických burzách. V práci byla prokázána hypotéza o vlivu výše zmíněných vysvětlujících proměnných na hodnotu ukazatele P/S. Dále byly rovněž nalezeny další proměnné, které se úspěšně podílí na hlubším vysvětlení zkoumané proměnné. Tržní ocenění akcií je velice komplexní a je ovlivněno velkým počtem faktorů.

Abstract: The goal of this diploma thesis is to analyze P/S ratio using Gordon dividend discount model and also to prove hypothesis that assumes existing influence of margin, dividend payout ratio, future dividend growth and discount rate on P/S ratio value. The goal is also to find other factors that can influence relative market stock valuation. Multidimensional regression analysis and also factor analysis were used in order to get a proper knowledge of the factors. There are 781 stocks used in this work. This thesis proves influence of the mentioned variables and also other variables were found that help achieve deeper understanding of examined variable. Market valuation is a very complex matter and is influenced by numerous factors.

Kľúčové slová: P/S, korelace, marže, zisk, faktorová analýza, regresní analýza, růst zisku, Beta, dividendový výplatní poměr

Keywords: regression analysis, factor analysis, correlation, earnings growth, P/S, dividend payout ratio, margin, earnings, Beta

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedúci: Michal Vrabec
  • Oponent: Hana Řezanková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51123


Hore | Aktuálny dátum a čas: 21. 7. 2019 15:11, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz