Jiří Štípal

Bakalářská práce

Měření výkonnostních parametrů optické sítě GPON

Measurement of GPON optical network performance parameters
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá technologií gigabitové pasivní optické sítě, která slouží pro rychlý přenos dat v telekomunikačních přístupových sítích. Cílem práce je sestavení a konfigurace sítě GPON s VLC/IP-DVB streamerem včetně měření parametrů na této topologii. V teoretické části práce je popsána gigabitová pasivní optická síť a její obecné fungování. Praktická část se zabývá konfigurací jednotlivých …více
Abstract:
In this bachelor thesis I deal with a technology of the Gigabit Passive Optical Network which is used as a fast data transmission in a telecommunications access network. The aim of the thesis is to construct and configure the GPON with a VLC/IP-DVB streamer and to measure parameters of this topology. The theoretical part of the thesis explains the Gigabit Passive Optical Network and its general functionality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedoucí: Petr Šiška
  • Oponent: Jan Látal

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika