Jan Ulman

Diplomová práce

Konstrukční návrh ejektoru voda-voda a metod sloužících k optimalizaci pracovního procesu stroje

Design of the Water-Water Type Ejector and the Finding of the Working Process Optimalization Methods
Anotace:
Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem ejektoru voda – voda a optimalizací pracovního procesu. V úvodu je provedeno zařazení proudových strojů z hlediska energetických strojů s popisem jednotlivých zařazení. Dále jsou popsány jednotlivé části ejektoru, pracovní proces a energetické ztráty proudového stroje. Následuje popis uplatnění jednotlivých vodních ejektorů. V praktické části se práce …více
Abstract:
This master thesis deals with design of the water – water type ejector and optimilization of the working process. At the beginning is inclusion of jet pumps in terms of energy machines. Every part of the ejector is described after inclusion of the jet pumps. Working process is detailed described in the next subchapter. Description of the energy losses is on the end of the indroduction to jet pumps …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2020
  • Vedoucí: Zdeněk Šmída
  • Oponent: Kamil Kolarčík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení