Bc. Ján Opavský

Bakalářská práce

Světelné křivky kompaktních objektů

Light Curves of compact objects
Abstract:
In this thesis we study the light curves of neutron stars with extremely strong magnetic fields, magnetars. These magnetic fields deform the crusts of the stars which leads to growth of their luminous intensity observed as flashes. Describing the mechanism of generation of these flashes and mathematical description of their shapes is still just a partly solved problem. Studied light curves were obtained …více
Abstract:
V této bakalářské práci se věnujeme zkoumání světelných křivek neutronových hvězd s extrémně silnými magnetickými poli, magnetarů. Jejich magnetická pole deformují obal hvězd, čímž dochází k nárustu intezity vyzařování, pozorovaných jako záblesky. Popis mechanismu vzniku těchto záblesků a matematický popis jejich tvaru jsou problémem, který není zcela vyřešený. Zkoumané světelné křivky se záblesky …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Fyzika / Astrofyzika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.