Adéla Vodičková

Bakalářská práce

Zelený marketing

Anotace:
Cílem mé bakalářské práce je analyzovat a komplexně popsat zelený marketing, a dále také vše, co se zeleným marketingem souvisí jako například klasický marketing, společenská odpovědnost nebo greenwashing. Všechny potřebné pojmy specifikuji v teoretické části. Dále získané informace z teoretické části využívám v praktické části, kde popisuji koncept Fairtrade a zkoumám ho pomocí dvou šetření - dotazníku …více
Abstract:
The aim of my bachelor thesis is to analyze and comprehensively describe green marketing, and also everything related to green marketing, such as classical marketing, social responsibility or green washing. All necessary terms are specified in the theoretical part of the thesis. I also use the acquired information from the theoretical part in the practical part where I describe the concept of Fairtrade …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2018
Identifikátor: http://theses.cz/id/wixmn0/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Personální management v průmyslových podnicích

Práce na příbuzné téma

Všechny práce