Bc. Ondřej Kraus

Bakalářská práce

Jazyk Python jako skriptovací jazyk pro Blender

Python as a scripting language for Blender
Anotace:
Bakalářská práce "Jazyk Python jako skriptovací jazyk pro Blender" se zaměřuje na využití programovacího jazyka Python na skriptování v programu Blender. Práce zahrnuje stručný úvod do programovacího jazyka Python a programovací rozhraní programu Blender
Abstract:
Bachelor thesis "Python as a scription language for Blender" focuses on using Python programming language as scription language for Blender. Thesis contains brief introduction to Python programming language and Blender programming interface.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2015
  • Vedoucí: Ing. Zbyněk Kopecký

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kraus, Ondřej. Jazyk Python jako skriptovací jazyk pro Blender. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie

Práce na příbuzné téma