Petra Pavelková

Bakalářská práce

Integrace tělesně a smyslově znevýhodněných dětí mezi zdravé děti v MŠ

Integration of physical and sensory disabled children among health children in kindergarten
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá výzkumem průběhu integrace tělesně a smyslově postižených dětí mezi zdravé děti v MŠ. V práci je vymezen pojem integrace, stigmatizace. Čtenář je seznámen s charakteristikou MŠ kde výzkum probíhal, a s handicapy dětí, které tuto mateřskou školu navštěvovaly. V závěru je uveden výsledek výzkumu, jak integrace ve skutečnosti probíhá, a jsou zde zodpovězeny výzkumné otázky.
Abstract:
This bachelor thesis is focused on research of integration of physically and sensory handicapped children betwen healthy children in kindergarten. There are deliminated terms like integration and stigmatization in this paper. Reader is apprised with parameters of kindergarten, where the research was carried on, and with handicaps of children, which was wisiting this kindergarten. Result of research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Lada Viková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pavelková, Petra. Integrace tělesně a smyslově znevýhodněných dětí mezi zdravé děti v MŠ. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociální antropologie