Theses 

Analýza práce a pracovního místa – Ing. Simona Pohoriljak, MBA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Simona Pohoriljak, MBA

Bakalářská práce

Analýza práce a pracovního místa

Work analysis and Job site analysis

Anotace: Tématem bakalářské práce je analýza práce a pracovního místa. V teoretické části jsou v kapitole 2 zpracována témata plánování v organizaci, plánování lidských zdrojů. V kapitole 3 je zpracována problematika tvorba a specifikace pracovního místa. Praktická část ukazuje jak konkrétní podnik zpracoval teoretická doporučení uvedená v kapitole 3, dále zde bylo zpracováno typické pracovní místo vyplněním personálních formulářů.

Abstract: This final bachelor paper is related to a work analysis and a job site analysis. The theoretical part includes themes of planning in the organization and human sources planning in the chapter 2. The chapter 3 describes creation and specification of the job site. The practical part shows how the particular company implemented theoretical recommendations specified in the chapter 3. This chapter also includes typical job site, which was analyzed by filling in the human resources form sheets.

Klíčová slova: Souhrnný plán, vytváření pracovního místa, doba taktu, obohacená práce, tvrdé faktory řízení, pracovní místo, popis práce, pracovní náplň, popis kvalifikace, kvalifikační profil, typová analýza. Plan, project, target, layout, job design, tact time, job enrichment, job loading, hard managing factors, work site, work place, job description, qualification profile, type analysis.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2008
  • Vedoucí: Ing. Jiří Stýblo, CSc.
  • Oponent: Ing. Jan Preclík

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 02:57, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz