Ing. Simona Pohoriljak, MBA

Bakalářská práce

Analýza práce a pracovního místa

Work analysis and Job site analysis
Anotace:
Tématem bakalářské práce je analýza práce a pracovního místa. V teoretické části jsou v kapitole 2 zpracována témata plánování v organizaci, plánování lidských zdrojů. V kapitole 3 je zpracována problematika tvorba a specifikace pracovního místa. Praktická část ukazuje jak konkrétní podnik zpracoval teoretická doporučení uvedená v kapitole 3, dále zde bylo zpracováno typické pracovní místo vyplněním …více
Abstract:
This final bachelor paper is related to a work analysis and a job site analysis. The theoretical part includes themes of planning in the organization and human sources planning in the chapter 2. The chapter 3 describes creation and specification of the job site. The practical part shows how the particular company implemented theoretical recommendations specified in the chapter 3. This chapter also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2008
  • Vedoucí: Ing. Jiří Stýblo, CSc.
  • Oponent: Ing. Jan Preclík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní