Bc. Martin Horný

Diplomová práce

Typologie webových prezentací politických stran: formální analýza komunikačních aktů

The Typology of Political Parties’ Websites: The Formal Analysis of the Communication Acts
Anotace:
Záměrem textu je formou kvalitativního empirického výzkumu analyzovat webové stránky politických stran před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2010. Ambicí výzkumu je zodpovědět hlavní výzkumnou otázku, zda využívají politické strany v České republice v internetové komunikaci inovativní formy oslovení publika. Pro tyto účely je vytvořena typologie webových prezentací, …více
Abstract:
The aim of this text is to analyse the web sites of the political parties before the elections to the House of Deputies of the Parliament of the Czech Republic in 2010 by qualitative empirical research. The ambition of the research is to answer the main investigative question- if the Czech political parties use innovative forms of addressing the audience in the internet communcation. For these purposes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií