Jan GŘES

Bakalářská práce

Zjištění úrovně motorických schopností u žákovských hráčů házené

Detection of the level of motor abilities in youth players of handball
Anotace:
Hlavní intencí této práce bylo zjištění úrovně motorických schopností u žákovských hráčů házené, jejichž testování probíhá každoročně dle norem Českého svazu házené. K získání dat byla použita testová baterie J. Šafaříkové et al. (1989). Monitorování výkonů probíhalo pomocí stopek, pásma a zapisovací tabulky. Dosažené výsledky žáků v jednotlivých testovaných obdobích byly mezi sebou porovnány. Následně …více
Abstract:
The main intention of this thesis is discovering a level of motor abilities of pupils players of handball, which testing is held annualy by standards of Czech handball federation. For the data collection it was used testing batery from J. Šafaříková et al. (1989). Stopwatch, tapeline and writing tables were used for the performance monitoring. Accomplished results were compared in each testing period …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2016
Zveřejnit od: 8. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Roman Vala, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GŘES, Jan. Zjištění úrovně motorických schopností u žákovských hráčů házené. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta