Theses 

Budování globální značky produktu pomocí IMK – Bc. Anna Kolomazníková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Anna Kolomazníková

Diplomová práce

Budování globální značky produktu pomocí IMK

Building a global brand using the of product IMC in the selected company

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na vytvoření metodického postupu konstrukce značky produktu společnosti Baťa, a.s., která bude konkurenceschopná v současné globální hyperkonkurenci. Pomocí marketingového výzkumu byly provedeny analýzy chování zákazníků a jejich úroveň věrnosti k dané značce. Na základě zjištěných informací a dotazníkového šetření byl navržen vybrané firmě nový efektivní způsob komunikace se zákazníky, který více podpoří dlouhodobé vzájemné vztahy mezi dvěma identitami – značkou a zákazníkem.

Abstract: The thesis is focused on creating methodical process construction product brands the company Baťa that will be competitive in today's global hypercompetition. Using marketing research an analysis of customer behavior and their level of loyalty to the brand. Based on the information and the questionnaire was designed selected company new effective way to communicate with customers which will encourage more long-term mutual relations between the two identities - the brand and the customer.

Klíčová slova: značka, globální značka, firemní identita, branding, budování značky, loajalita, marketingový výzkum, marketing brand, global brand, corporate identity, building brand, loyalty, marketing research, marketing.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
  • Oponent: Ing. Petra Jílková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 04:22, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz