Veronika Buláková

Bakalářská práce

Menová politika FEDu v interakcii na ekonomický vývoj v USA

The monetary policy of FED in interaction on USA economy
Abstract:
The main target of this bachelor thesis is to show on monetary policy of FED in interaction on economic development in the USA. The first chapter centres on specification of basic characteristics of monetary policy. This chapter defines her targets, tools, rules and transmission mechanisms. The second chapter analysis federal monetary policy in USA during financial crises. The third chapter is centred …více
Abstract:
Hlavným cieľom bakalárskej práce poukázať na výkon menovej politiky FEDu v interakcii na ekonomický vývoj v USA. Prvá kapitola sa sústreďuje na vymedzenie základných charakteristík menovej politiky. Definuje jej ciele, nástroje, pravidlá a transmisné kanály. Druhá kapitola analyzuje výkon federálnej menovej politiky USA počas finančnej krízy. Tretia kapitola je zameraná na makroekonomické východiská …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Viktória Ďurajová, PhD.
  • Oponent: Ing. Adriána Šlajferčíková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management