Theses 

Znalost a využívání prvků alternativních metod ve výuce anglického jazyka mezi učiteli základních škol a lektory v mikroregionu Kahan – Bc. Denisa Lebedová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Denisa Lebedová

Diplomová práce

Znalost a využívání prvků alternativních metod ve výuce anglického jazyka mezi učiteli základních škol a lektory v mikroregionu Kahan

Knowledge and use of alternative methods in English language teaching among basic school and language school teachers in Kahan microregion

Anotace: Diplomová práce má zejména shrnout a roztřídit alternativní metody ve výuce cizího jazyka. Cílem teoretické části bylo vytvoření stručného přehledu těchto metod a určení jejich typických prvků. S těmito prvky poté budu dále pracovat v praktické části. Zde bude provedeno dotazníkové šetření mezi učiteli a lektory mikroregionu Kahan. Cílem dotazníkového šetření je zjištění, zda učitelé a lektoři alternativní metody znají a zda jejich prvky ve svých hodinách používají.

Abstract: The diploma thesis is summarised and categorize the alternative methods in language learning. The aim of this diploma thesis is to provide a brief summary of these methods and to establish theirs typical features. We will work with these typical features in the practical part. In this part, the form will be distributed among the teachers and instructor in Kahan microregion. The aim of the form is the discovery of the knowledge of the alternative methods among teachers and instructors. It will also be discover whether the teachers and instructors use the features of them in their classes.

Klíčová slova: alternativní metody, sugestopedie, metoda celkové fyzické odpovědi, vyučování jazyku v komunitě, tichá metoda, ústní přístup, přirozený přístup

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Eva Minaříková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Najvar, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 07:07, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz