Bc. Lucie Havlíčková

Diplomová práce

Implementace globální marketingové strategie vzdělávací společnosti na lokální trh

Implementation of a Global Marketing Strategy of Educational Company into the Local Market Place
Anotace:
Marketingová komunikace v nadnárodních vzdělávacích a poradenských společnostech má základ v jednotné globální filozofii, avšak lokálně by vždy měla být uzpůsobena kulturně-sociálnímu prostředí dané země. Nejen dokonalá znalost, ale i respekt k tradicím a hodnotám lokálního trhu a jejich skutečné přijetí, je základem pro vytvoření úspěšné komunikační strategie. Společnosti nabízející na trhu služby …více
Abstract:
Marketing communication in multinational training and consulting companies is grounded in a single, global philosophy; locally it should always be tailored to the cultural / social environment of the country. This is not only to provide sound knowledge, but also to give respect for local traditions and values and their acceptance, and this is the basis for a successful communication strategy. Many …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní