Eva HOFMANNOVÁ

Bakalářská práce

Nemoci z povolání

Occupational diseases
Anotace:
Bakalářská práce je věnována problematice nemocí z povolání. Práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se zabývá nemocemi z povolání, seznamem nemocí z povolání, kategorizací prací, rizikovými faktory pracovního prostředí, pracovnělékařskou péčí, prevencí, nemocemi z povolání souvisejícími s degenerativními změnami kloubů v horních končetinách. Tato část rovněž …více
Abstract:
This Bachelor thesis is about occupational diseases. The thesis is dividend in two parts, theoretical part and practical part. Theoretical part is about occupational diseases, it contains the list of occupational diseases, work categorization, risk factors of working environment, occupational medicine care, prevention, degenerative changes of joints of the upper extremity. The chapter also contains …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Otto Kott, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOFMANNOVÁ, Eva. Nemoci z povolání. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií