Oleg Deev, Ph.D.

Doctoral thesis

Bankovní integrace a finanční stabilita v Evropě

Banking Integration and Financial Stability in Europe
Abstract:
Cílem disertační práce je zhodnotit vztah mezi integrací a stabilitou evropského bankovního sektoru. Práce je zaměřena na dvě hlavní témata: hodnocení integrace retailového bankovnictví a analýzu souvislosti mezi stupněm integrace velkoobchodního a retailového bankovnictví a úrovní finanční stability. Obě témata jsou zkoumána v širším kontextu spolu s rešerší související literatury a formulací relevantních …more
Abstract:
The aim of the thesis is to evaluate the relationship between integration and stability of the European banking sector. The thesis is focused on two main subjects: the evaluation of the retail banking integration and the association between the degree of wholesale and retail banking integration and the level of financial stability. Both subjects are studied in the broader context alongside with the …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 6. 2018
  • Supervisor: prof. Ing. Eva Horvátová, CSc.
  • Reader: doc. Ing. Tomáš Výrost, PhD., prof. Ing. Marta Orviská, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta