Bc. Iveta Šimanová

Master's thesis

Politika zaměstnanosti v okrese Rokycany

The employment policy in the district of Rokycany
Abstract:
Cílem práce je analyzovat politiku zaměstnanosti v okrese Rokycany, vývoj nezaměstnanosti v posledních letech a popsat také důsledky nezaměstnanosti na člověka bez práce. Ve své práci na politiku zaměstnanosti nahlížím z jiného úhlu pohledu, než je obvyklé. Přiblížím možnosti využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti jako způsobu řešení dlouhodobé nezaměstnanosti v návaznosti na úřady práce. …more
Abstract:
The aim of my thesis is to analyse the employment policy in the district of Rokycany, the development of unemployment over recent years and also to describe the effects of unemployment on jobless people. This thesis considers employment policy from an unusual point of view. In it I focus on the possibilities of an active employment policy as a way of solving long term unemployment with regards to labor …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2017
  • Supervisor: prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.
  • Reader: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní