Kamil Garibov

Diplomová práce

IFRS for SMEs and problems arising while implementation

IFRS for SMEs and problems arising while implementation
Anotace:
Cílem předkládané diplomové práce „IFRS pro MSP a problémy vznikající při implementaci“ je analyzovat problémy, které vzniknou v průběhu implementačního procesu v případě Mezinárodních standardů účetního výkaznictví pro malé a střední subjekty. V první části uvedeme definice pro malé a střední podniky z pohledu rozvinutých a rozvojových zemí. Pak se zaměříme na konkrétní příklady z každé země (Ázerbájdžán …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “IFRS for SMEs and problems arising while implementation” is to analyze the problems arising during the implementation process if International Financial Reporting Standards for small and medium-sized entities. In the first part, we will give definitions for SMEs from the point of view developed and developing countries. Then, we will focus on specific examples from …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Luděk Benada, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Bc. Jana Hvozdenská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta