Kateřina Hášová

Bachelor's thesis

Proces suburbanizace, jeho vývoj a konkrétní dopady na obec Zeleneč

The suburbanization process, its development and specific impacts on municipality Zeleneč
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou suburbanizace a jejími dopady na konkrétní obec Zeleneč. Obec leží v okrese Praha-východ v těsné blízkosti Prahy. Teoretická část se zaměřuje na proces suburbanizace ve vztahu k dalším regionálním procesům. Dále je zkoumán historický vývoj, základní formy a metody měření suburbanizace. V práci uvedeny jsou příčiny a dopady procesu, které se v každé zemi projevují …more
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the issue of suburbanization and its affects to municipality Zeleneč. Zeleneč is a village located in a district Praha-východ, in the outskirts of Prague. The theoretical part analyses the process of suburbanization in relation to other regional processes. It also brings to consideration historical development and common forms and methods of measuring them. The work …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2017
  • Supervisor: Jana Kouřilová
  • Reader: Jana Kolaříková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70615

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Ekonomie a hospodářská správa / Veřejná správa a regionální rozvoj