Bc. Mgr. Petra Večeřová

Diplomová práce

Didaktické zpracování tématu Region Vyškovsko s pomocí modelu ITV

Didactic Transformation of the Topic Region Vyškovsko by Using a Model of Integrated Thematic Instruction
Anotace:
Diplomová práce „Didaktické zpracování tématu Region Vyškovsko s pomocí modelu integrované tematické výuky“ se zabývá využitím prvků regionálního učiva ve výuce na 1. stupni ZŠ. V teoretické části vysvětluje důležité pojmy spojené s tématem a podává stručnou charakteristiku regionu Vyškovsko. Praktická část práce je pak zaměřena na konkrétní využití regionálních prvků ve výuce ve 3. ročníku ZŠ v uvedeném …více
Abstract:
The diploma thesis „Didactic Transformation of the Topic Region Vyškovsko by Using a Model of Integrated Thematic Instruction“ deals with incorporating regional elements into primary education. The theoretical part explains important concepts connected to the topic and it provides a brief characteristic of the region Vyškovsko. The practical part is focused on the specific use of regional elements …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Iva Frýzová
  • Oponent: Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta