Bc. Kristýna Minaříková

Diplomová práce

Marketing města a „Smart Cities“

Marketing cities and "Smart Cities"
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá marketingem města Mikulov. Hlavním cílem práce bylo na základě analýzy marketingu města Mikulov vypracovat návrh opatření na řešení identifikovaných nedostatků a na implementaci prvků smart city. V teoreticko-metodologické části jsou uvedeny teoretické základy a vysvětleny pojmy týkající se marketingu, marketingu města a smart cities. V navazující analytické části, která …více
Abstract:
This Master’s Dissertation deals with the marketing of the Mikulov city. The main goal of the thesis was based on the analysis of marketing of Mikulov city to develop a proposal for measures to address the identified shortcomings and to implement elements of smart city. The theoretical and methodological part presents the theoretical basis and explains the concepts related to marketing, city marketing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/wbzi3/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Hotelnictví, cestovní ruch a marketing / Marketingový management v cestovním ruchu a hotelnictví