Bc. Petra SMUTKOVÁ

Diplomová práce

Využití dostupných fondů Evropské unie na podporu vzdělávání zaměstnanců ve společnosti XY a.s.

Exploitation of Available European Union´s Funds for Education of Employees in Company XY a.s.
Anotace:
Předmětem diplomové práce je využití fondů Evropské unie na podporu vzdělávání za-městnanců. Práce je rozdělena na dvě části ? teoretickou a praktickou část. Obsahem teoretické části je popis Evropského sociálního fondu a operačních programů, které z něj čerpají finanční prostředky. Velká pozornost bude především věnována Operač-nímu programu Lidské zdroje a zaměstnanost a konkrétně pak jeho prioritní …více
Abstract:
The subject of this diploma thesis is the use of EU funds to support training of staff. The work is divided into two parts - theoretical and practical part. In the theoretical part, there is description of the European Social Fund and the Operational programs it funded. Great attention will be primarily given to Operational Programme ?Lidské zdroje a zaměstnanost? and its Priority axis of Adaptability …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012
Zveřejnit od: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Pospíšil

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SMUTKOVÁ, Petra. Využití dostupných fondů Evropské unie na podporu vzdělávání zaměstnanců ve společnosti XY a.s.. Zlín, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe