Bc. Anna Strejčková

Diplomová práce

Zážitková pedagogika v pregraduální přípravě učitelů na vybraných vysokých škola v České republice

Experiential education in undergraduate preparation of teachers at chosen universities in Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce se zabývá popisem a analýzou výuky zážitkové pedagogiky na vybraných vysokých školách. Průzkum ukazuje, jaké formy jsou pro výuku využívány, jaká je časová dotace pro tuto metodu a zda je toto uspořádání dostačující pro splnění cílů předmětu.
Abstract:
The Thesis is focused on description and analysis of experiential education at chosen Czech universities. Description shows which formes are used, how many time is necessary for this methode and if this arrangement is suffice.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2017
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eM4839

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 22. 5. 2017
 • Vedoucí: Mgr. Dita Culková, Ph.D.
 • Oponent: PhDr. Ivan Růžička, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství pro střední školy - tělesná výchova, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - francouzský jazyk a literatura

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses wjpriv wjpriv/4
24. 5. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Kohout, J.
24. 5. 2017
Kohout, J.
25. 5. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.