Bc. Aidana Liyasheva

Bachelor's thesis

Firemní a manažerská etika jako systém řízení a zdroj konkurenceschopnosti

Corporate and managerial ethics as a management system and source of competitiveness
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení etiky v podnikatelské činnosti, a to se zaměřením na tu oblast fungování firem, která se týká řízení a konkurenceschopnosti. Práce je zaměřena na hospodářskou praxi a zkoumá manažerskou etiku z podnikatelského hlediska a výhod, které přináší uplatnění etických standardů v managementu. Hlavním cílem této bakalářské práce je na základě analýzy firemní a manažerské …more
Abstract:
Current bachelor thesis is evaluating the issue of ethics in business, with a focus on management and competitiveness. The work is focused on economic management practice and examines the ethics as competitiveness advantage related to the application of ethical standards in management. The main objective of this thesis is based on the analysis of corporate ethics and management in selected company …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Šimon Mastný, MBA
  • Reader: PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní