Jan Kozák

Bakalářská práce

Pravicový extremismus v České republice: Faktory ovlivňující příklon sympatizantů k tvrdému jádru

Right-Wing Extremism in the Czech republic: Factors influencing the shift of supporters to a hard core
Anotace:
Práce s názvem "Pravicový extremismus v České republice: Faktory ovlivňující příklon ke krajní pravici" se zabývá vývojem krajní pravice v České republice od listopadu roku 1989 až po současnost. V teoretické části se tato práce zaměřuje na vysvětlení pojmů souvisejících s extremismem a zejména na zmapování pravicových stran a hnutí v České republice, jejich vývoj po sametové revoluci. Výzkumná část …více
Abstract:
The Bachelor thesis titled "Right-wing Extremism in the Czech Republic Factors influencing the shift of supporters to the hard core" deals with the development of the far right in the Czech Republic from November 1989 until now. The theoretical part of this thesis focuses on explanation of terms related to extremism and especially on mapping right-wing parties and movements in the Czech Republic, their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Zbyněk Andrš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kozák, Jan. Pravicový extremismus v České republice: Faktory ovlivňující příklon sympatizantů k tvrdému jádru. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická