Bc. Hana Grünbaumová

Master's thesis

Hospodářské a sociální aspekty života venkovského obyvatelstva žlutického panství v 17. a 1. polovině 18. století

The economic and social aspects of life of rural inhabitants in Žlutice domain in 17th and 1st half of 18th century
Anotácia:
Práce se soustředí na poznání hospodářských a sociálních poměrů venkovského obyvatelstva žlutického panství v 17. století a v 1. polovině 18. století. Na základě studia pozemkových knih a matrik je sledována cena usedlostí, splátkový systém, podíl doplacených usedlostí a také celková zadluženost usedlostí. Zkoumány jsou také změny majitelů usedlostí s ohledem na příbuzenské vazby, věk hospodářů, věnujeme …viac
Abstract:
The thesis is focused on economic and social conditions of rural inhabitants in Žlutice domain in 17th and 1st half of 18th century. On the basis of research of land registers and parish registers are studied prices of holdings, the system of instalments, the rate of paid holdings and also the whole amount of debts. Also the changes of householders at holdings were studied with regards to relative …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2011
  • Vedúci: PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / odbor:
Humanities / History