Ing. Pavel Hlaváč

Master's thesis

Ponaučení z dluhových krizí - historická analýza, identifikace nebezpečí pro řešení současné dluhové krize, možné dopady na makroekonomické prostředí firmy

Knowledge Gained from the Debt Crisis- Historical Analysis, Identification of Dangers for Solution of the Current Crisis, Possible Impacts on Macroeconomic Environment of Company
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá historickou analýzou vybraných dluhových krizí. Zkoumány jsou zde zejména hlavní příčiny, proč ke krizím vlastně došlo a dále jaký průběh krize měly v jednotlivých státech. Práce je především zaměřena na to, jakým způsobem byly tyto krize řešeny a jaké z toho plyne ponaučení do budoucnosti. Cílem této práce je poukázat na některá základní fakta a souvislosti mezi historickými …more
Abstract:
The diploma thesis deals with historical analysis of the selected debt crisis. There are examinated especially main causes why did the crisis occurre and further what kind of process they had in particular countries. The thesis is primarily focused on the main solutions of the crisis and what experience can be gained for the future. The aim of the diploma theses is to point out essential facts and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2013
Accessible from:: 24. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Mgr. Marek Skála, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Hlaváč, Pavel. Ponaučení z dluhových krizí - historická analýza, identifikace nebezpečí pro řešení současné dluhové krize, možné dopady na makroekonomické prostředí firmy. Liberec, 2013. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN