Mgr. Petra Janigová

Bakalářská práce

Vybrané aspekty diskriminace žen

Selected Aspects of Women Discrimination
Anotace:
Bakalářská práce se snaží zachytit současný stav problematiky diskriminace žen. V teoretické části práce jsou vysvětleny vybrané aspekty diskriminace žen, dále současné postavení ženy ve společnosti, stručná historie feminismu a objasnění pojmu emancipace. V praktické části práce jsou popsány výzkumná šetření zaměřená na názory respondentů o aktuálnosti této problematiky, jejich názor na toto téma …více
Abstract:
My bachelor work tried to chart the present state of women discrimination. In the theoretical section I explained selected aspects of women discrimination, the position of woman in society, summary history of feminism and clearing of emancipation. In the practical section I described research intented on informants opinions of these problems, in which sphere is it mostly perspicuous . In the case of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 6. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy