Theses 

Marketingový komunikační mix vybraného podniku - projektová studie – Ing. Pavel Řepásek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Pavel Řepásek

Bakalářská práce

Marketingový komunikační mix vybraného podniku - projektová studie

The Marketing Communication Mix of Selected Company - Project Study

Anotace: Tato bakalářská práce je projektovou studií marketingových aktivit sítě družstevních prodejen COOP. V teoretické části se zabývá problematikou marketingového a komunikačního mixu. Dále pak příslušnými marketingovými specifiky obchodních řetězců a z toho vyplývajících požadavků retailového trhu. V praktické části se věnuje projektu inovovaného marketingového komunikačního mixu uvedeného řetězce.

Abstract: This bachelor´s thesis is a project study of marketing activities of a retail chain of COOP co-operative stores. The theoretical part discusses problems of marketing and communication mix. Further, I deal with relevant specific aspects of marketing in retail chains and the ensuing requirements of the retail market. In the practical part I focus on a project of innovated marketing communication mix of the COOP chain.

Klíčová slova: Marketing, marketingový mix, marketingová komunikace, marketingový komunikační mix, marketingová strategie, retailový trh, SWOT analýza, PORTER analýza, řetězec, družstevní prodejny, COOP, Marketing Mix, Marketing Communication, Marketing Communication Mix, Marketing Strategy, SWOT Analysis, Retail Market, Porter Analysis, COOP Stores

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 19:16, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz