Tomáš PLESNÍK

Bakalářská práce

Využití honeypotů pro zkoumání exploitů

Using honeypots for exploit analysis
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití honeypotů, či jiných nástrojů, při detekci a analýze první fáze útoku, neboli tzv. exploitaci systému, včetně detekce zneužití zranitelnosti nulového dne. V rámci práce jsou definovány dnešní typy kybernetických útoků a stručně popsány základní pojmy a principy související s exploitací systému. Dále je provedena analýza soudobých dostupných řešení pro detekci …více
Abstract:
This Bachelor's thesis focuses on the possible usage of honeypots and other tools for detection and analysis of the first attack phase, i.e., system exploitation, including detection of zero-day exploits. The thesis defines current types of cyber attacks and briefly describes basic concepts and principles related to system exploitation. Then follows an analysis of currently available solutions for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 8. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Matej Zuzčák

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PLESNÍK, Tomáš. Využití honeypotů pro zkoumání exploitů. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.