Bc. Michal Meloun

Diplomová práce

Komunitní služby nad systémem WordPress

Community Services using WordPress
Anotace:
Náplní této práce je prozkoumat možnosti redakčního systému WordPress pro implementaci komunitních systémů v komerčním prostředí a dle specifikace konkrétního komerčního subjektu takový systém s použitím uvedené platformy implementovat. Čtenář je nejdříve seznámen s pojmem komunitní systém a systém redakční, respektive pro správu obsahu. Následuje nahlédnutí na současné alternativní platformy jevící …více
Abstract:
The goal of this thesis is to explore potential of WordPress platform for community systems implementation in commercial environment and implement such community system according to specification of submitter.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2010
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Josef Morávek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma