Kai Liu

Master's thesis

Comparison of Bank Efficiency in China and the United States of America

Comparison of Bank Efficiency in China and the United States of America
Anotácia:
The aim of this thesis is to compare selected banks efficiency in China and the United States of America from 2008 to 2012. We choose ten banks at all, five from each country, according to the assets size. And the thesis includes five parts. In the first part, we briefly introduce the procedures of the thesis. In the second part, we describe the core functions, the evolution and the types of banking …viac
Abstract:
The aim of this thesis is to compare selected banks efficiency in China and the United States of America from 2008 to 2012. We choose ten banks at all, five from each country, according to the assets size. And the thesis includes five parts. In the first part, we briefly introduce the procedures of the thesis. In the second part, we describe the core functions, the evolution and the types of banking …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedúci: Josef Novotný
  • Oponent: Tomáš Tichý

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Master programme / odbor:
Hospodářská politika a správa / Finance