Adam Grygar

Diplomová práce

Modernizace komponentů měniče napětí pro fotovoltaický panel

Modernization of components of Voltage Converter for Photovoltaic Panel
Anotace:
Diplomová práce pojednává o měničích napětí pro fotovoltaický panel. Jsou zde rozebrány optimální možnosti využití komerčně dostupných fotovoltaických panelů, úvod do fotovoltaiky a fotovoltaické systémy. Dále je práce zaměřena na možnosti použití fotovoltaických panelů pro nabíjení akumulátorových baterií, dimenzování akumulátorů a způsoby zapojení. V praktické části je navržen měnič napětí pro fotovoltaický …více
Abstract:
The thesis discusses about the voltage converter for photovoltaic panel. There are analyzed the optimal possibilities which commercial using available photovoltaic panels, introduction to photovoltaics and photovoltaics systems. Work is focused on possibility using photovoltaic panels for charge the batteries, accumulators and sizing methods of connection. In the practical part is proposed the power …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: Václav Sládeček
  • Oponent: Tomáš Pavelek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava